GRANE INDUSTRIJE

Logistička preduzeća

Međunarodni i lokalni transport, distribucija...

Građevinska preduzeća

Težka mehanizacija, kiperski transport...

Putnički saobraćaj

Javni gradski prevoz, međunarodni prevozi, taksi...

Servisno-montažna preduzeća

Elektroinstalaterska preduzeća, servisi za čišćenje...

Preduzeća za obezbeđenje i spasavanje

Preduzeća za obezbeđenje, služba za spasavanje, vatrogasci...

Državna preduzeća i ustanove

Policija, carina, pošta...

NOVOSTI

24.2.2017

Poštovani poslovni partneri! Obaveštavamo Vas, da od 1.3.2017 stupaju na snagu novi Opšti uslovi za kori... ->